TERRA MASCOTES SCP

 

1. INFORMACIÓ CORPORATIVA

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, TERRA MASCOTES SCP us informa que és titular dels llocs web: www.terramascotes.com d'acord amb l'exigència de l'article 10 de la Llei esmentada, TERRA MASCOTES SCP notifica les dades següents: el titular d'aquesta pàgina web és RAÓ SOCIAL amb NIF/CIF: J62839105. Inscripció i domicili social: RONDA FRANCESC MACIÀ NOMBRE 16 SEGON Codi Postal: 08302. Localitat: MATARÓ. Província: BARCELONA. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: terramascotes@gmail.com

 

2. USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per accés i ús dels llocs web TERRA MASCOTES SCP, atorga la condició d'usuari, per la qual s'accepten, en navegar per la pàgina de TERRA MASCOTES SCP, totes les condicions d'ús que s'estableixen aquí sense perjudicar l'aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

La pàgina web de TERRA MASCOTES SCP proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la responsabilitat en l'ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a: La veracitat i sol·licitud de les informacions aportades per l'usuari als formularis emesos TERRA MASCOTES SCP, per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per TERRA MASCOTES SCP contra les disposicions d'aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic o que, si no és així, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web. A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir-ne la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari dInternet (hardware i software).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l'empresa propietària del web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'ús del web i d'aquesta política de privadesa.

En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies de la web .

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXTENCIONS DE RESPONSABILITAT

 

TERRA MASCOTES SCP no es fa responsable del contingut de les pàgines web a què pugui accedir l'usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a què es pugui accedir a través dels enllaços.

TERRA MASCOTES SCP declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que es pugui derivar de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, TERRA MASCOTES SCP no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que pugui patir l'usuari a causa de la navegació per Internet.

TERRA MASCOTES SCP no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació, instal·lació o interrupció del servei del web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L'accés a la web: www.terramascotes.com no implica l'obligació per part de l'empresa de controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i la desinfecció de programes informàtics perjudicials.

TERRA MASCOTES SCP no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

 

2. PUBLICITAT

La web: www.terramascotes.com podrà albergar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la web compleix les lleis que en cada cas puguin ser aplicables.

TERRA MASCOTES SCP no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 

3. MODIFICACIONS

TERRA MASCOTES SCP es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les condicions d'ús o per les condicions generals de contractació . Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

 

4. RESERVA DE COOKIES

TERRA MASCOTES SCP es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i la comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, TERRA MASCOTES SCP informa que les cookies s'associen a l'usuari anònim i al vostre ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l'usuari.

L'usuari té la possibilitat de configurar el vostre navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que s'instal·lin al vostre disc dur. Tot i això, per accedir als llocs web de TERRA MASCOTES SCP no és preceptiva la instal·lació de cookies.

L'usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès.

 

5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, TERRA MASCOTES SCP informa als usuaris del seu website que les dades personals demanades per l'empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïdes a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de TERRA MASCOTES SCP amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre les dues parts. Així mateix TERRA MASCOTES SCP informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: : RONDA FRANCESC MACIÀ, NOMBRE 16, SEGON Codi postal: 08302 Localitat: MATARÓ. Província: BARCELONA, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que n'acrediti la identitat.

Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les per tal de poder fidelitzar la relació entre les parts.

D'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic a l'article 21, demanem el vostre consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem que puguin ser del vostre interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

 

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a TERRA MASCOTES SCP. Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol i se'ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la propietat intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de TERRA MASCOTES SCP.

Així mateix, TERRA MASCOTES SCP es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les pàgines web i continguts o per l'incompliment d'aquestes condicions.

 

7. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l'usuari i TERRA MASCOTES SCP es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l'usuari i TERRA MASCOTES SCP, els jutjats o els tribunals de la localitat de BARCELONA.