Image Alt

Cirurgia

La cirurgia pot ser una eina preventiva o pal·liativa per millorar la qualitat de vida dels nostres pacients.

Per això, a Terra Mascotes comptem amb un equip veterinari i unes instal·lacions per dur a terme una gran quantitat d’intervencions quirúrgiques tals com:

Cirurgia de teixits tous
Cirurgia ortopèdica i traumatològica

Esterilitzacions de mascles i femelles
Exèresis de diversos tipus de tumors

El nostre quiròfan disposa de totes les eines necessàries per garantir la seguretat dels nostres pacients:

Bisturí elèctric
Respirador automàtic
Anestèsia amb gasos
Monitor multiparamètric: capnògraf, electrocardiògraf, pulsioxímetre, entre d’altres.

Som molt conscients del trasbals que suposa pels nostres pacients el fet de passar un procés quirúrgic. Per això, abans, durant i després, el nostre personal (veterinaris, auxiliars, anestesista) es posa a les seves mans per procurar-li una atenció 100% personalitzada i minimitzar els riscos derivats de la intervenció.

De la mateixa manera, el nostre equip manté una supervisió constant als pacients estant al seu costat al moment de despertar-se de l’anestèsia procurant un ambient tranquil, sense sorolls i relaxat per a un postoperatori en les millors condicions.

D’altra banda, per un millor estat anímic i tranquil·litat del pacient, recomanem que el propietari estigui present, en la mesura del possible, a l’hora de la fase prèvia a l’anestèsia, que és quan el pacient se seda i es prepara per a la intervenció.

Terra Mascotes

Terra Mascotes

T’oferim una àmplia cartera de serveis encarats a la salut i el benestar dels teus animals. Els tractem amb amor i respecte.

Instagram feed